Tillbaka

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Förtroende från dig som kund är vår största tillgång och utgör grunden för vår verksamhet. Av ovanstående anledning har vi tagit fram en integritetspolicy baserad på respekt i kombination av skydd för din personliga integritet.

I sammanhang där personuppgifter och personlig information om dig hanteras av Divide, eller någon annan för Divides räkning, vidtas flertalet åtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur informationen används. Om du är osäker rekommenderar vi dig att läsa vår integritetspolicy, har du frågor hänvisar vi dig att kontakta vår kundsupport.

Fler frågor och svar i samma kategori