Tillbaka

Vad är en PEP?

PEP är förkortningen för (Politically Exposed Person) och är ett samlingsnamn för personer som är i en politiskt utsatt ställning, tillexempel en politiker, statsminister, ledamöter i styrelsen för politiska partier, domare i högsta domstolen med fler. PEP innefattar även personer som har en nära relation till en person som faktiskt är PEP. Begreppet används för att motverka penningtvätt och är ett regelverk som presenteras på Finansinspektions webbsida. Vi har valt att inte låna ut pengar till personer som omfattas av PEP.

Fler frågor och svar i samma kategori