Tillbaka

Vad är SEKKI?

Syftet med SEKKI är att underlätta innebörden av våra villkor och göra det enklare och tydligare att förstå kreditvillkoren. I enlighet med konsumentkreditlagen är vi som kreditgivare skyldiga att upprätta en SEKKI-blankett. Detta medför att du som konsument har bättre förutsättnigar att jämföra olika kredit erbjudanden från olika kredittagare.

Fler frågor och svar i samma kategori