Tillbaka

Varför har jag fått ett kreditavtal?

Innan du får tillgång till ditt delbetalningsutrymme måste du ingå ett kreditavtal med oss. Kreditavtalet reglerar villkoren mellan dig som konsument (kredittagare) och oss som kreditgivare (Divide). Avtalet speglar förhållandena mellan oss och reglerar hur krediten bland annat skall återbetalas och vilka avgifter och eventuella kostnader vi har rätt att debitera dig när du nyttjar våra tjänster.
Konsumentkreditlagen gäller avtal avseende kredit som vi som kreditgivare erbjuder dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån vilket medför att vi inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som är reglerat i lagstiftningen.

Fler frågor och svar i samma kategori