Användarvillkor

 Tillbaka

1. Allmänt

Divide AB (publ), 559058-4057, SVARTMANGATAN 7, 111 29, Stockholm (Divide) tillhandahåller tjänster för lämnande av krediter. Divide är ett konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. En konsument som önskar nyttja Divides tjänster och registrera sig som användare måste godkänna dessa användarvillkor. En konsument som registrerats som användare av Divide benämns "Användare" eller "Användaren".

2. Kreditupplysning

För det fall Användaren nyttjar någon av Divides tjänster samtycker Användaren till att Divide inhämtar en kreditupplysning genom sökning i en databas tillhörande ett eller flera kreditupplysningsbolag. Användaren samtycker även till att Divide har rätt att verifiera dennes angivna inkomstuppgifter, ekonomiska förutsättningar, övriga lämnade uppgifter samt erhålla information och transaktionsdata från Användarens angivna bankkonto genom verifiering av personuppgifter via Finansiell ID-Teknik BID AB (mobilt BankID).

3. Behandling av personuppgifter

Divide kommer behandla personuppgifter avseende en Användare i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Genom att godkänna användarvillkoren samtycker Användaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med Divides Integritetspolicy och nedan. Divide kommer att samla in information om Användarens användning av Divides tjänster (inklusive Divides webbplats www.divide.se och mobilapplikationer) såväl som annan information som Användaren väljer att lämna till Divide genom användandet av tjänsterna samt per meddelande, telefon eller e-post.

Divide samlar in och är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om Användaren som Användaren lämnar till Divide i samband med registrering eller vid ansökan om att nyttja någon av Divides tjänster såsom erhållandet av en kontokredit. Uppgifterna kan komma att omfatta personnummer, namn, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare samt uppgifter om Användarens privatekonomi, hushåll och övriga lämnade uppgifter (inkomster, skulder och kostnader m.m.) som inhämtas från tredje part eller som på annat sätt samlas in eller anges av Användaren.

Divide kommer även samla in information om IP-adresser och information om Användarens tekniska utrustning som används för att få tillgång till Divides tjänster (inklusive Divides webbplats och mobilapplikationer). I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Divide komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Ändamålet med Divides behandling av personuppgifter är:

Personuppgifter kan komma att behandlas av Divide, och av andra närstående bolag samt av andra bolag för Divides räkning, såväl inom som utom EES. Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassoföretag, kreditupplysningsbolag, företag som genomför åtgärder för att upptäcka risker (bedrägeri, penningtvätt m.m.), domstolar, svenska myndigheter och Kronofogdemyndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Divides rättigheter. Divide kommer att bevara Användarens personuppgifter även för tid efter att Divide inte längre tillhandahåller några tjänster till Användaren, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Om Användaren vill ha information om vilka av dennes personuppgifter som behandlas av Divide har Användaren rätt att begära skriftlig uppgift från Divide. En sådan begäran samt eventuell rättelse av en personuppgift som Divide behandlar ska skickas till support@divide.se eller till Personuppgiftsansvarig, Divide AB -Personuppgiftsansvarig SVARTMANGATAN 7, 111 29, Stockholm

4. Upphovsrätt och varumärken

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Divides webbplats www.divide.se och mobilapplikation ägs och innehas av Divide AB (publ).

Användarens nyttjande av någon av Divides tjänster innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som framgår på Divides webbplats eller mobilapplikation eller på annat sätt används av Divide tillhör Divide eller tredje part och får inte användas av Användaren utan uttryckligt samtycke. Divides tjänster får endast användas av konsumenter för privat bruk.

5. Cookies

Genom att använda Divides tjänster och Divides webbplats samtycker Användaren till Divides användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats Användaren besöker sparar på Användarens dator, mobil eller surfplatta, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar Användarens användning av olika webbplatser Användaren besöker. På Divides webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra externa tjänsteleverantörer som Divide anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra Divides webbplats. För att kunna använda Divides webbplats måste Användaren tillåta att temporära cookies används.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i dennes webbläsare. Användaren har även möjlighet att radera cookies som lagras av webbläsaren.

Senast uppdaterad 26 mars 2019