Integritetspolicy

 Tillbaka

Behandling av personuppgifter

Denna policy gäller för Användare som besöker vår hemsida www.divide.se eller någon av Divides Appar. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler i sociala medier.

I denna policy kallas Divide AB (publ) för Divide och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för Användaren. Divide ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via App, e-post, chatt, telefon eller på annat sätt till oss.

Divide går att nås vid frågor enligt nedan:

E-post: support@divide.se Post: Divide AB(publ), Svartmangatan 7, 111 29 Stockholm

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som Användare/Kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är Användare/Kund men som vill bli kontaktad av oss.

Divide agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Divide gör för att kunna leverera sina tjänster. Som personuppgiftsansvarig har Divide ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera sådana personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service och leverera konsumentkrediter, marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt genom samtycke för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. När du samtycker till våra Användarvillkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på support@divide.se och du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande avseende kreditbeslut. Du kan alltid uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som grundas på automatiserad behandling men vi handlägger inga manuella beslut som ger dig annat utfall än det automatiserade beslutet.

När vi använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Divide använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden till dig som Användare/kund av våra tjänster. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när nyheter finns tillgängliga. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. Se nedan om dina rättigheter som Användare.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Divide skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Divides system som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till Divide utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, detta gäller exempelvis spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden. Däremot sparas personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- och/eller ekonomiska skäl.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, t.ex. tjänster som administreras av våra samarbetspartner för att du skall få tillgång till en tjänst, produkter eller enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsbiträden till Divide

Divide använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster och molnlösningar. Divide förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden samt att dessa biträden förutom att följa GDPR även följer Divides krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Divides interna informationssäkerhetspolicy.

Information om cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och våra tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kan då och då ändra denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen förändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar integritetsskydd. Eventuella ändringar kommer direkt att läggas upp på våra hemsidor. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad.

Dina rättigheter

Som registrerad Användare hos Divide har du följande rättigheter:

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundtjänst via e-post support@divide.se

Senast uppdaterad 26 mars 2019